English
وبینار «آموزش مهندسی در بستر زمان (از گذشته تا آینده)» در یکم اسفند ماه 1400 ‎برگزار شد.
وبینار «چگونه می توان در سیستم آموزش مهندسی تغییر ایجاد کرد؟» در 10 بهمن 1400 ‎برگزار شد.
وبینار مطالعه تطبیقی ساختار تخصیص بودجه پژوهشی در داخل و خارج کشور 26 دی 1400 برگزار شد.
وبینار کاربرد روش یادگیری فعال در آموزش مهندسی، چالش ها و فرصت ها 23 آذر 1400 برگزار شد.
کارگاه آموزشی "به‌کارگیری فکرها و تصویرها در بهینه‌سازی آموزش مهندسی " 17 آذرماه برگزار شد.
کارگاه آموزشی دانش پژوهی تدریس-یادگیری(Scholarship of teaching and learning)، 18 آبان ماه برگزار شد.
وبینار واسط های مغز و ماشین: فرصت ها و چالش ها، 25 آبان 1400 برگزار شد.
وبینار «آموزش برای ارتقای سواد آبی»؛ شنبه 17 مهر ماه 1400 برگزار شد.
وبینار «آموزش، هوش مصنوعی، یادگیری و علوم شناختی: تغییر ناگزیر پارادایم»؛ پنجشنبه 17 تیرماه 1400 برگزار شد.
برگزاری وبینار با موضوع «تجربه توسعه حرفه ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی»؛ یکشنبه 22 خرداد ماه 1400
آرشیو ::
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.